Ενσωμάτωση Εικαστικού

Ενσωμάτωση εικαστικού είναι η διαδικασία κατά την οποία το πρότυπο ενσωματώνεται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), με αποτέλεσμα η διαχείριση να πραγματοποιείται από το CMS.

Κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης εγκαθιστούμε το σύστημα CMS για σας (αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο), κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσθέτουμε προαιρετικά τις κατάλληλες επεκτάσεις επιλέγοντας από έτοιμα συστήματα ή αναπτύσσοντας επεκτάσεις για το project σας.

Τα συστήματα CMS που υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι τα: Joomla!, TYPO3, WordPress

Ζητήστε Προσφορά