Βελτιστοποίηση Ταχύτητας

Η βελτιστοποίηση της ταχύτητας ενός site είναι σημαντική για την καλύτερη εμπειρία του χρήστη στην ιστοσελίδα αλλά και για την καλύτερη θέση της στις μηχανές αναζήτησης.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής:

 • Ελαχιστοποίηση CSS, JavaScript και HTML
 • Συγχώνευση CSS και JavaScript αρχείων
 • Αναβολή ανάλυσης της JavaScript
 • Αφαίρεση αποκλεισμού της JavaScript και των CSS στο επάνω μέρος του περιεχομένου
 • Βελτιστοποίηση εικόνων

Προαιρετικά μπορούμε να παρέχουμε:

 • Μείωση αδράνειας με χρήση CDN (Δικτύου Διανομής Περιεχομένου)
 • Αποφυγή ανακατευθύνσεων 301
 • Προστασία hotlink
 • Ενεργοποίηση συμπίεσης Gzip
 • Παροχή εικόνων σε κλίμακα
 • Lazy loading
 • Προσωρινή αποθήκευση (cache)

Ζητήστε Προσφορά